Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1005

PITANJE: Kazna zatvora
Odgovor
Iz kataloga
- 72962 - Kaznenopravna zatita od torture / Damir Brneti. -
- 85243 - Kazneno procesno pravo : udbenik za visoke kole / Goran Tomaevi, Davor Krapac, Stjepan Glui. -
- 47221 - Kazneno procesno pravo : institucije / Davor Krapac. -
- 43404 - Kazneno procesno pravo : primjerovnik / Davor Krapac i suradnici Zlata urevi... [et al.]. -
- 34692 - Kazneno procesno pravo / Davor Krapac. -
- 63690 - Novi Kazneni zakon : sa zbirkom propisa, sudskom praksom i praktinim primjerima / priredio Ivan Buri. -
- 39865 - Uvod u penoloku psihologiju / Milko Mejovek. -
- 35810 - Kazneni zakon u sudskoj praksi / Ana Garai. -
- 32457 - Ljudska prava i policija / J. Alderson ; prijevod s engleskog Darko Stipanovi. -
- 87829 - Europski uhidbeni nalog s primjerima iz sudske prakse / Ivan Turudi, Tanja Pavelin Borzi, Ivana Bujas. -
- 27874 - O zloinima i kaznama / Cesare Beccaria ; uvod i prijevod s talijanskog Antun Cvitani. -
- 85617 - Posebni dio kaznenog prava / autori Leo Cvitanovi...[et al.] ; urednik Davor Dereninovi. -
- 85616 - Opi dio kaznenog prava / Petar Novoselec, Igor Bojani. -
- 72962 - Kaznenopravna zatita od torture / Damir Brneti. -
- 87255 - Zakon o kaznenom postupku s prilozima / priredio ime Pavlovi. -
- 64057 - Novi Kazneni zakon sa zbirkom propisa, sudskom praksom i praktinim primjerima : [Elektronika graa] / priredio Ivan Buri. -

Natrag