Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1012

PITANJE: Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala u Europskoj Uniji
Odgovor
Iz kataloga
- 68370 - Sloboda kretanja ljudi u EU : kontekst sporazuma o pridruivanju / Iris Goldner Lang. -
- 62185 - Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske Unije / Jure imovi, Hrvoje imovi. -
- 71493 - Meunarodna ekonomija / Mato Grgi, Vlatka Bilas. -
- 55767 - Meunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije / Toni Lazibat, Marko Kolakovi. -
- 88599 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji / Nada Bodiroga-Vukobrat, Hana Horak, Adrijana Martinovi. -
- 83459 - El Camino / The Black Keys. -
- 89221 - Gospodarski sustav Europske unije / Vinko Kandija. -
- 56042 - Uvod u Europsku uniju / uredila Ljerka Mintas-Hodak. -
- 71844 - Inozemne direktne investicije u meunarodnoj trgovini / Duko Pavlovi. -
- 66655 - Ekonomski uinci globalizacije i Europska unija / Radmila Jovanevi. -

Natrag