Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1016

PITANJE: Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU
Odgovor
Iz kataloga
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 60028 - Osnove hrvatskoga gospodarstva : materijali za izuavanje / Vinko Bari, Vladimir avrak. -
- 49862 - Resursi i trita hrvatskog gospodarstva / Ivo Drui. -
- 61524 - Makroekonomika tranzicijskog trita rada : s posebnim osvrtom na Hrvatsku / Alka Obadi. -
- 88599 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj uniji / Nada Bodiroga-Vukobrat, Hana Horak, Adrijana Martinovi. -
- 66655 - Ekonomski uinci globalizacije i Europska unija / Radmila Jovanevi. -
- 62952 - Europsko trino pravo / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak, Vedran oljan, Jasminka Pecoti-Kaufman. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/croatian/HR_youth_unemployment_concept_note_web.pdf/
- http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page
- http://ftp.iza.org/dp5673.pdf
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161858

Natrag