Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1031

PITANJE: Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
Odgovor
Iz kataloga
- 56788 - Vanjskotrgovinsko carinsko i devizno poslovanje : s nekim provedbenim propisima Zakona o deviznom poslovanju / Vesna Focht...[et al.]. -
- 49698 - Meunarodno poslovanje / Boo Mati. -
- 74714 - Svjetski novac : prednosti i izazovi Forex trita / Emira ustovi, Robert Vrgo. -
- 60044 - Financijska trita i institucije / Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins ; [prevoditelji eljka Bekavac...[et al.]. -
- 76668 - Ekonomija novca, bankarstva i financijskih trita / Frederic S. Mishkin ; [prevoditelji Ana Martinis, Goran Jovii, Josip Funda]. -
- 79584 - Financijski menadment / Ljiljana Vidui. -
- 71493 - Meunarodna ekonomija / Mato Grgi, Vlatka Bilas. -
- 64005 - Devizno poslovanje sa Zakonom o deviznom poslovanju i provedbenim propisima : seminarski materijal (veljaa 2007.) / Ivan Bilu...[et al.]. -
- 74791 - Meunarodna ekonomija / Ante Babi, Mate Babi. -
- 38817 - Vanjska trgovina : kako poslovati s inozemstvom / Ivo Andrijani. -
- 12690 - Hrvatska trgovina / Milivoj Jurii ... [et al.]. -

Natrag