Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1032

PITANJE: Regionalni trgovinski sporazumi i WTO
Odgovor
Iz kataloga
- 72296 - Uspjeh globalizacije : novi koraci do pravednoga svijeta / Joseph E. Stiglitz ; [preveo s engleskoga Davor Stipeti]. -
- 71493 - Meunarodna ekonomija / Mato Grgi, Vlatka Bilas. -
- 72034 - Izazovi meunarodnog trita / Bruno Grbac. -
- 57465 - Meunarodna trgovinska politika : trina intervencija u meunarodnoj razmjeni / Vladimir Pertot, Duko Sabolovi. -
- 47806 - Novi gospodari svijeta i oni koji im se protive / Jean Ziegler ; preveo Mihailo Niota. -
- 42044 - Struktura svjetske privrede i novi meunarodni ekonomski poredak / redakcija Bogdan osi. -
- 37779 - Struktura Svjetske trgovinske organizacije WTO / s engleskog preveo Nenad Vukadinovi ; uredio Konstantinos Adamantopoulos. -

Natrag