Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1039

PITANJE: Upravljanje okoliem i prirodnim resursima
Odgovor
Iz kataloga
- 62856 - Uvod u turizam / Leonard J. Lickorish, Carson L. Jenkins ; [preveo Ivan Dino Duli]. -
- 80420 - Turizam u gospodarskom sustavu / Branko Blaevi. -
- 49915 - Turizam i ekologija : povezanost i podruja djelovanja / Hansruedi Mueller ; prijevod Jasenka Kosanovi. -
- 85959 - Okoli i odrivi razvoj = Enviroment and sustainable development / Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Diana Gran Kalac, Snjeana ekoranja]. -
- 46624 - Nacionalni parkovi i zatiena podruja u Hrvatskoj : (ouvana priroda - kultura - ekoturizam) / Petar Vidakovi. -

Natrag