Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1041

PITANJE: Mega manifestacije u sklopu urbanog turizma
Odgovor
Iz kataloga
- 69811 - Abeceda kulturnog turizma / Daniela Angelina Jelini. -
- 82081 - Menadment u kulturi / Jadran Antolovi ; [fotografija Jadran Antolovi, Vid Barac, Nikola iko]. -
- 62167 - Turistika atrakcijska osnova / Eduard Kuen. -
- 87287 - Kultura : menadment, animacija, marketing / Milena Dragievi ei, Branimir Stojkovi ; [prijevod Ivana Vuii]. -
- 77396 - Kultura, turizam, interkulturalizam / Daniela Angelina Jelini, Deana Guliija, Janko Beki. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag