Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1052

PITANJE: Pravo drutava s ogranienom odgovornou
Odgovor
Iz kataloga
- 64006 - Trgovako pravo - drutva / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak ; suradnici Marta Boina, Kosjenka Dumani, Ana ega. -
- 88847 - Pravo drutva / Niklas Luhmann ; s njemakoga preveo Kiril Miladinov. -
- 70809 - Osnove prava drutava / Sinia Petrovi. -
- 38826 - Poslovno pravo u turizmu i ugostiteljstvu / Vilim Gorenc, Vjekoslav mid. -
- 44196 - Pravo drutava / Jaka Barbi. -
- 11657 - Drutva kapitala : drutvo s ogranienom odgovornou, dioniko drutvo / Boidar Feldman, Sandra Obuljen. -
- 59565 - Vrijednosni papiri / Silvije Orsag. -
- 70305 - Poslovna ekonomija / Stjepan Dvorski, Franjo Rua, Vladimir Kovca. -
- 70457 - Osnove statusnoga i ugovornoga trgovakog prava / Vilim Gorenc. -

Natrag