Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1065

PITANJE: Zajednika poljoprivredna politika EU
Odgovor
Iz kataloga
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 63235 - Kako u EU? : 85 pitanja i odgovora za hrvatske poljoprivrednike o Europskoj uniji / [Nataa Beirevi]. -
- 83549 - Ekonomija Europske unije / Ines Kersan-kabi. -
- 74410 - EU fondovi : poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj : [vodi kroz europske fondove] / Martina Beli, Dalibor Georgievski. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=44730
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54139
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102957
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=41277

Natrag