Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1096

PITANJE: idovi u Daruvaru
Odgovor
Iz kataloga
- 48289 - idovi u Hrvatskoj : idovske zajednice = Jews in Croatia : Jewish communities / Melita vob ; suautor Zoran Mirkovi ; [prijevod na engleski Sonia Biani]. -
- 79429 - idovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu / Melita vob ; [prijevod saetka Getruda Preis-Hur]. -
- 32860 - Puki kalendar Bjelovarsko-bilogorske upanije : 2000. / [urednik Stjepan Horvat ; fotografija Senka Budimir ... [et al.]. -
- 32860 - Puki kalendar Bjelovarsko-bilogorske upanije : 2000. / [urednik Stjepan Horvat ; fotografija Senka Budimir ... [et al.]. -
- 81502 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 4 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/search/?q=Privremena+prisutnost
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62768
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121477

Natrag