Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1098

PITANJE: Europska unija i odrivi razvoj s obzirom na Hrvatsku
Odgovor
Iz kataloga
- 84074 - Hrvatski turizam i EU integracije : prilog razvojnoj odrivosti / Ivo Kunst. -
- 74866 - Zatita okolia i regionalni razvoj : iskustva i perspektive / [urednice Sanja Tima, Sanja Malekovi]. -
- 79736 - Zatita prirode u razvijanju turizma : doktorska disertacija koju je autor podnio dne 10. 03. 1975. godine Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u smislu lana 27. st.5. Zakona o organizaciji Znanstvenog rada (Narodne novine broj 51/74) / Dragutin Alfier. -
- 85959 - Okoli i odrivi razvoj = Enviroment and sustainable development / Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Diana Gran Kalac, Snjeana ekoranja]. -
- 84454 - Kultura i okoli / Ivan Cifri. -
- 47766 - Ruralni razvoj i modernizacija : prilozi istraivanju ruralnog identiteta / Ivan Cifri. -
- 84361 - Plava ekonomija : 10 godina, 100 inovacija, 100 milijuna radnih mjesta / Gunter Pauli ; [prijevod Aleksandra Barlovi]. -
- 47298 - Ekonomika i okoli / Eban S. Goodstein ; [prevoditelj eljka Kordej-De Villa]. -
- 82005 - Ljudski potencijali i ekonomski razvoj / Nada Karaman Aksentijevi (ur.). -
- 44094 - Ekonomika i politika zatite okolia : (ekologija, ekonomija, menadment, politika) / Mladen rnjar. -
- 69250 - [Dvadeset i prvo] XXI. stoljee : doba sudbonosnih izazova / Milan Mesari. -
- 77505 - Makrosustav Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 74410 - EU fondovi : poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj : [vodi kroz europske fondove] / Martina Beli, Dalibor Georgievski. -
- 69819 - EU fondovi : [vodi kroz europske fondove 2008.-2013.] / autori Martina Beli... [et al.]. -
- 63235 - Kako u EU? : 85 pitanja i odgovora za hrvatske poljoprivrednike o Europskoj uniji / [Nataa Beirevi]. -
- 73137 - Odrivi turizam u deset koraka : planiranje odrivog turizma zasnovanog na batini i prirodnom naslijeu : prirunik za razvijanje i upravljanje turistikim regijama, destinacijama i proizvodima / [preveo, prilagodio i uredio Hrvoje Cari].
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag