Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1114

PITANJE: Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u Republici Hrvatskoj
Odgovor
Iz kataloga
- 89456 - Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo / Darko Ropac. -
- 88375 - Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu / Ljubica ukanovi ... [et al.]. -
- 37806 - Socijalno pravo / Marinko .Uur. -
- 44067 - Zdravstvena i socijalna skrb : Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o socijalnoj skrbi (redakcijski proieni tekst) s objanjenjima / pripremio Vladimir Slijepevi. -
- 60100 - Zakon o zdravstvenom osiguranju : redakcijski proieni tekst : (Nar.nov., br. 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04) / priredila Biljana Barjaktar. -
- 64645 - Osiguranje i rizici / Marijana urak, Drago Jakovevi. -
- 77132 - Javne financije / Harvey S. Rosen, Ted Gayer ; [glavna urednica Katarina Ott ; prevoditelji Marijana Baun... et al.]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=180862
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47854
- http://www.hzzo-net.hr/dload/ostalo/04_01.pdf
- http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/216
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=99381
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47935
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag