Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1154

PITANJE: Obveze prema fizikim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos
Odgovor
Iz kataloga
- 48572 - Menadment ljudskog kapitala / Vidoje Vuji. -
- 90502 - Aktualnosti u radnim odnosima - 2015. / Irena Cvitanovi ... [et al.]. -
- 66550 - Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Ivica Crni ... [et al.] ; uredio eljko Potonjak. -
- 86032 - Novo hrvatsko radno pravo : ogledi iz radnog prava i pravne prakse / Dragan Zlatovi, Ivan Malenica. -
- 57469 - Zasnivanje i prestanak radnog odnosa ; Rjeavanje radnih sporova / Mihajlo Dika...[et al.] ; opa redakcija Mihajlo Dika. -
- 88375 - Novine u radnom i socijalnom zakonodavstvu / Ljubica ukanovi ... [et al.]. -
- 58840 - Ugovor o radu / Iris Govi, Duanka Marinkovi Draa. -
- 66583 - Sociologija / Anthony Giddens ; uz pomo Karen Birdsall ; prema 4. engleskom izd. [s engleskoga prevela Rajka Rusan-Polek]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.rif.hr/seminari-i-edukacije/2174/sklapanje-i-otkazivanje-ugovora-o-radu-sudski-postupci-i-sudska-praksa
- http://rif.hr/e-izdanje/riznica/riznica-12-2014/assets/basic-html/page9.html

Natrag