Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1165

PITANJE: Inkluzija i integracija djece s tekoama u uenju, u kolstvu
Odgovor
Iz kataloga
- 88474 - Uloga edukacijskog rehabilitatora - strunog suradnika u inkluzivnoj koli : prirunik / Jasna Kudek Miroevi, Majda Grani. -
- 77272 - Diferencirana nastava u inkluzivnoj koli : procjena, pouavanje i vrednovanje uspjenosti uenika s tekoama / urica Ivani ; [ilustratorica Branka Batrievi]. -
- 82383 - Ja to znam i mogu : kako pouavati socijanim vjetinama djecu koja imaju ADHD, tekoe u uenju ili Aspergerov sindrom / Janet Z. Giler ; [preveo s engleskoga Dubravko Gali]. -
- 44346 - Do prihvaanja zajedno : integracija djece s posebnim potrebama : prirunik za uitelje / uredile Lelia Ki-Glava, Rea Fulgosi-Masnjak. -
- 27553 - Odgojno obrazovna integracija djece s tekoama u razvoju : okrugli stol strunog savjeta Drutva defektologa... / [urednik Gojko Zovko]. -
- 56117 - Prirunik za rad s uenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj koli / Daniela Guberina-Abramovi. -
- 77660 - Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja / Dejana Bouillet. -
asopisi
- 54595 - Napredak : asopis za pedagogijsku teoriju i praksu / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Juri]. -

Natrag