Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1169

PITANJE: Gospodarska tranzicija Republike Hrvatske
Odgovor
Iz kataloga
- 87623 - Hrvatsko gospodarstvo : okruenje, naslijee i prijetnje; nade i mogunosti / Vladimir Stipeti. -
- 43412 - Nevidljiva ruka tranzicije : ogledi iz ekonomske sociologije / Aleksandar tulhofer. -
- 67800 - Hrvatska na raskriju : izazovi dugoronog razvitka u konkurentnom okruju / urednici Ante iin-ain i Velimir onje. -
- 49862 - Resursi i trita hrvatskog gospodarstva / Ivo Drui. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- 43476 - Uvod u hrvatsko gospodarstvo / Ivo Drui, Jakov Sirotkovi. -
- 43172 - Kakvu dravu imamo, a kakvu dravu trebamo ? / Branko Horvat. -
- 48351 - Hrvatska obratnica : stanje i perspektive hrvatskoga gospodarstva / Gordan Drui. -
- 47892 - Gospodarstvo svijeta : odabrane teme / Branko Kovaevi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/9970
- http://web.efzg.hr/dok/MGR/idruzic/Tranzicija%20Hrvatskog%20gospodarstva.pdf
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag