Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1522

PITANJE: Modaliteti suradnje obitelji i vrtia
Odgovor
Iz kataloga
- 38697 - Boini i uskrsni trenuci : vjerski odgoj djece predkolske dobi u suradnji obitelji i vrtia / Alojzije Hoblaj. -
- 37373 - Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno : vjerski odgoj djece predkolske dobi u suradnji obitelja i vrtia / Alojzije Hoblaj. -
- 89985 - Partnerstvo obitelji, vrtia i kole : vjebe, zadatci, primjeri / Maja Ljubeti. -
- 27332 - Roditelji u djejem vrtiu / Nadeda Vukomanovi...[et al.]. -
- 82301 - Kompetencije odgajatelja za suradnju s roditeljima : magistraski rad / Branka Biketa Cakta. -
- 88626 - Pomozimo im rasti : prirunik za partnerstvo odgojitelja i roditelja / Mirjana Milanovi i suradnice. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189838
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=214329
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=234666
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=182837

Natrag