Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1526

PITANJE: NATO i EU
Odgovor
Iz kataloga
- 78283 - Euroatlantizam i suvremeni meunarodni odnosi / Lidija ehuli Vukadinovi. -
- 47578 - Euroatlantizam / Lidija ehuli. -
- 49268 - NATO i novi meunarodni odnosi / urednica Lidija ehuli. -
- 49532 - Hrvatska i NATO / Vlatko Cvrtila. -
- 66476 - NATO : euroatlantska integracija / Radovan Vukadinovi, Lidija ehuli Vukadinovi, Davor Boinovi. -
- 68452 - Boanska matrica : spajanje vremena i prostora, uda i vjere / Gregg Braden ; s engleskog prevela Andrea Mari. -
- 79653 - Uzajamna tranzicija NATO - EU : jugoistok Europe / Davor Boinovi. -

Natrag