Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1528

PITANJE: Slobodno vrijeme kao aspekt ivota osoba s invaliditetom
Odgovor
Iz kataloga
- 47367 - portska medicina / Marko Peina i suradnici. -
- 84532 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina / urica Babi-Nagli i suradnici. -
- 77170 - Psihologija invaliditeta / Carolyn L. Vash, Nancy M. Crewe ; [prijevod Goran Arbanas]. -
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 70276 - Obitelji osoba s invaliditetom i mree podrke / Zdravka Leutar, Jelena Ogresta, Marina Mili Babi. -
- 78243 - Kinezioloka rekreacija : sveuilini udbenik / Mirna Andrijaevi. -
- 42791 - Sociologija ivotnog stila : prema novoj metodolokoj strategiji / Inga Tomi-Koludrovi, Ani Leburi. -
- 38748 - Kako ovladati svojim slobodnim vremenom i svojim ivotom / Alan Lakein ; [prijevod Branka Lucari]. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag