Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1571

PITANJE: razvoj agroturizma na podruju BB
Odgovor
Iz kataloga
- 71725 - Agroturizam / [autor Sinia Hajda Doni, Petar tefanec ; fotografija Leo Novak, Petar tefanec]. -
- 93849 - Ruralni turizam : uvod u destinacijski menadment / Kristina Svrnjak ... [et al.] ; uredila Renata Husinec ; [fotografije Dragutin Kamenjak]. -
- 78194 - Ruralni turizam u Hrvatskoj : s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima / Damir Demonja, Pavlo Rui ; [fotografije Josip Grdan]. -
- 72067 - Ruralni turizam / Pavlo Rui. -
- 71754 - Hrvatski turizam : plavo - bijelo - zeleno / [urednici Sanda orak, Vesna Mikai]. -
- 89533 - Strategijski pristup razvoja poduzetnitva u turizmu i ugostiteljstvu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Strategic approach to enterprise development in tourism and hospitality of Bjelovarsko-bologorska county : diplomski rad / Dijana Janinec. -
- 76224 - Turistiki potencijali Bjelovarsko-bilogorske upanije i njihova valorizacija : diplomski rad / Ivana Mihalinec. -
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 82147 - Konjiki turizam u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji / Mato ai. -
- 89430 - Radovi Zavoda za znanstvenoistraivaki i umjetniki rad u Bjelovaru : svezak 6 / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Katela ; urednik sveska Vladimir Strugar]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://rerabbz.hr/images/dokumenti/925/turisticki-master-plan-bbz.pdf

Natrag