Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1589

PITANJE: Azurna obala kao turistiki proizvod
Odgovor
Iz kataloga
- 85324 - Upravljanje razvojem turizma i poduzetnitva : turistika politika, razvoj i poduzetnitvo u turizmu / Mato Bartoluci. -
- 92885 - Destinacijske menadment kompanije : prirunik za razumijevanje poslovanja i uspjeni marketing / uredila Maja Stani ; suradnici Branko Avakumovi ... [et al.]. -
- 39376 - Poela turizma / Boris Pirjevec, Oliver Kesar. -
- 61335 - Marketing menadment u turizmu / Josip Senei, Jadranko Grgona. -

Natrag