Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1620

PITANJE: Poslovne, poduzetnike, gospodarske, industrijske zone u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 93478 - Bjelovar : projekti 2006.-2016. / [Grad Bjelovar ; fotografije tefan Brajkovi, Leon Hribljan]. -
- 89460 - Marketinka koncepcija poslovnih zona grada Bjelovara = Marketing concept of Bjelovars business zones : magistarski specijalistiki rad / Mirjana Trogrli. -
- 71623 - Primijenjeno poduzetnitvo : zbirka tekstova / [redaktori Nikola Kuvai, uro Horvat]. -
- 60816 - Poduzetnitvo u ekonomiji znanja / Marko Kolakovi. -
- 31806 - Poduzetniki menedment : izazov, rizik, zadovoljstvo / Jadranka Deeljin ... [et al.]. -
- 67088 - Ekonomski pokazatelji : smisao ekonomije i ekonomskih indikatora / Richard Stutely ; prijevod Sanda Tomii. -
- 49698 - Meunarodno poslovanje / Boo Mati. -
- 81664 - Konkurentnost : projekt za Hrvatsku / Mirjana Dragievi. -
- 91226 - Tehnoloko poduzetnitvo : od ideje do tvrtke / Thomas H. Byers, Richard C. Dorf, Andrew J. Nelson ; [prijevod Vida Senci, Veljko Nenadi, Filip Tomaevi]. -
- 33227 - Konkurentska spsobnost poduzea / urednik Darko Tipuri. -
- 72552 - Poslovna analiza : [operativno poslovanje, poslovna naela, financiranje, kreditna sposobnost, proizvodnja, snaga zaraivanja, ljudski potencijali] / Janko Tintor. -
- 84416 - Hrvatska u Europskoj uniji : kako dalje? / urednici Vlado Puljiz, Slaven Ravli, Velimir Viskovi. -
- 72207 - Gospodarski razvoj Bjelovarsko-bilogorske upanije od 2000. do 2008. : diplomski rad / Slavica Glavii. -
- 49205 - Hrvatski gospodarski razvoj / Ivo Drui...[et al.] ; urednik i redaktor Ivo Drui. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag