Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1624

PITANJE: Asimetrija informacija u zdravstvenom osiguranju
Odgovor
Iz kataloga
- 65196 - Medicina i pravo / Zvonko Bokovi. -
- 35964 - Osnove osiguranja : upravljanje rizicima / Emmet J. Vaughan, Therese M. Vaughan ; [prevoditeljica Andrea Tomas]. -
- 64645 - Osiguranje i rizici / Marijana urak, Drago Jakovevi. -
- 74642 - Osiguranje : management, ekonomija, pravo : aktualne teme / Berislav Matijevi. -
- 69029 - Osiguranje u praksi : odabrani radovi / Berislav Matijevi. -
- 64201 - Poslovne informacije i business intelligence / Boidar Javorovi, Mirko Bilandi. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag