Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1705

PITANJE: Mogunost razvoja turistike destinacije Velikog Grevca na nasljeu Mate Lovraka
Odgovor
Iz kataloga
- 39747 - Turistika destinacija / Dragan Maga. -
- 79979 - Izazovi upravljanja turizmom / [urednik Sanda orak]. -
- 62167 - Turistika atrakcijska osnova / Eduard Kuen. -
- 81638 - Upravljanje turistikom destinacijom : naela i praksa / Lidija Petri. -
- 93037 - Kultura turizma / Mauro Dujmovi. -
- 92712 - Menadment institucija i destinacija kulture / Vinka Cetinski, Violeta ugar, Marko Peri. -
- 69811 - Abeceda kulturnog turizma / Daniela Angelina Jelini. -
- S00021 - Slatki potok : bilten Lovrakovih dana kulture /[glavna i odgovorna urednica Katica Grguri]. -
- S00117 - Mlinovi : [zaviajni zapisi Grevana] / [glavna urednica Predraga Kovai Kora]. -
- 55223 - Gradovi i opine Republike Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Slavko isler ; urednitvo Dragutin Pavlievi... [et al.]. -
- 76209 - Veliki Grevac u sjeanjima / [tekst Gustav Piasek...[et al.] ; urednik andor Kasa]. -
- 57804 - Grevaki vremeplov : dosadanji radovi od 2001. do 2005. godine i planovi opine Veliki Grevac. -
- -
- -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.tzbbz.hr/o-regiji/gradovi-i-opcine/veliki-grdjevac

Natrag