Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1706

PITANJE: Trgovaka drutva javnog sektora
Odgovor
Iz kataloga
- 867 - Trgovaka drutva / Jaka Barbi. -
- 44785 - Trgovaka drutva : zbirka propisa / priredila Davorka Ivi. -
- 58910 - Trgovako pravo : pravo drutava, osnove imovinskog i obveznog prava, ugovori, steajno pravo i likvidacija / Gordana Bri. -
- 59491 - Zakon o trgovakim drutvima / uvod napisao Jaka Barbi ; predgovor Ivica Crni. -
- 73447 - Trgovako pravo - drutva / Dea Mlikotin Tomi, Hana Horak. -
- 8873 - Prirunik za dioniare : osnivanje i poslovanje dionikog drutva / priredili Aleksandar Skenderovi, Alojzije kori. -
- 44300 - Financiranje : teorija i praksa financiranja trgovakih drutava / Ivan Markovi ; recenzija Vladimir Veselica, Mladen Habek. -
- 43982 - Akti trgovakih drutava / Robert Karamanlija. -
- -
- -
- -

Natrag