Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1729

PITANJE: Krstarenje kao oblik turistike ponude
Odgovor
Iz kataloga
- 60736 - Turistike agencije : poslovanje i menadment / Ante Duli. -
- 60737 - Nautiki turizam i upravljanje lukom nautikog turizma / Ante Duli. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag