Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1756

PITANJE: Mjerodavno pravo za ugovorne odnose s elementima inozemnosti
Odgovor
Iz kataloga
- 75756 - Pravno okruje poslovanja / autori Mladen Cerovac... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 38317 - Izvori hrvatskog i europskog meunarodnog privatnog prava : sa sudskim i arbitranom praksom i tezama za Zakon o meunarodnom privatnom pravu / Kreimir Sajko ...[et al.]. -
- 73968 - Meunarodno privatno pravo / Kreimir Sajko. -
- 77503 - Europsko meunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog meunarodnog privatnog prava / Vilim Bouek. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 75756 - Pravno okruje poslovanja / autori Mladen Cerovac... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 81027 - Rimsko privatno pravo / Mirela arac, Zdravko Lui. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag