Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1761

PITANJE: Struktura kapitala
Odgovor
Iz kataloga
- 93298 - Financijski menadment / Ljiljana Vidui, Sandra Pepur, Marija imi ari. -
- 65008 - Upravljake financije / Jae K. Shim, Joel G. Siegel ; [prijevod Zdenka Aimovi ... et al.]. -
- 93550 - Marketing malih i srednjih poduzea : marketinki savjetnik za poduzetnike i menadere / Nataa Renko, Ruica Brei. -
- 84177 - Ekonomija : uvod u analizu i politiku / Mate Babi. -
- 58472 - Strateki menadment / Marin Buble...[et al.] ; redaktor Marin Buble. -
- 95922 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager ... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 31990 - Financijsko upravljanje i politika : (financijski menedment) / James C Van Horne ; [preveli Ante Pulji... et al.]. -
- 44300 - Financiranje : teorija i praksa financiranja trgovakih drutava / Ivan Markovi ; recenzija Vladimir Veselica, Mladen Habek. -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag