Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1775

PITANJE: Invaliditet u razliitim drutvima
Odgovor
Iz kataloga
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 92844 - Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom : prirunik o radu s osobama s invaliditetom / Zdravka Leutar ... [et al.]. -
- 96732 - Socijalna politika Europske unije i ostvarivanje socijalne sigurnosti prema Uredbama 883/2004 i 987/2009 i drugim aktima Unije : prikaz, komentar i praksa Suda pravde EU / Mihovil Rismondo. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47251
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47366
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46937
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46761
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46803
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=47037
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95112

Natrag