Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1776

PITANJE: Stigmatizacija invaliditeta
Odgovor
Iz kataloga
- 96589 - ivot bez stigme psihike bolesti / Slaana trkalj-Ivezi. -
- 74998 - ivot s razliitima : koliko se meusobno poznajemo i cijenimo / Mirjana Krizmani. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://mediterran.rs/wp-content/uploads/pdf/stigma.pdf
- http://www.zenasamja.me/zdravlje/792/stigma-i-socijalno-okruzenje
- https://zir.nsk.hr/islandora/object/unin%3A1029
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag