Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1781

PITANJE: Aspekti ivota osoba s oteenjem sredinjeg ivanog, lokomotornog i perifernog sustava
Odgovor
Iz kataloga
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 77406 - Uvod u sestrinske dijagnoze / [Gordana Fukar]. -
- 92765 - Neurologija : za strune studije / Mira Buuk i Lidija Tukan-Mohar. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag