Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1782

PITANJE: Aspekti ivota osoba s oteenjem sluha
Odgovor
Iz kataloga
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 85568 - Od tekoa do kaleidoskopa mogunosti / Adinda Duli ... [et al.]. -
- 94384 - Summa pedagogica : inkluzivno obrazovanje uenika s razvojnim tekoama / Zora Zuckerman. -
- 86765 - Djeca s posebnim potrebama u vrtiu i niim razredima osnovne kole : prirunik za roditelje, odgojitelje i uitelje : kako se igrati i uiti s djecom s posebnim potrebama, kako ih uspjeno integrirati u vrtiki i kolski socijalni kontekst, kako uiti od njih? / Smiljana Zrili. -
- 86765 - Djeca s posebnim potrebama u vrtiu i niim razredima osnovne kole : prirunik za roditelje, odgojitelje i uitelje : kako se igrati i uiti s djecom s posebnim potrebama, kako ih uspjeno integrirati u vrtiki i kolski socijalni kontekst, kako uiti od njih? / Smiljana Zrili. -
- 44346 - Do prihvaanja zajedno : integracija djece s posebnim potrebama : prirunik za uitelje / uredile Lelia Ki-Glava, Rea Fulgosi-Masnjak. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag