Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1836

PITANJE: Poloaj radnika i zarade na tritu rada prema stunju obrazovanja
Odgovor
Iz kataloga
- 72898 - Ljudski kapital : od predkolskog odgoja do cjeloivotnog uenja / Brian Keeley ; [s engleskoga prevele Nediljka Mari, Mirna Varlandy Supek ]. -
- 81664 - Konkurentnost : projekt za Hrvatsku / Mirjana Dragievi. -
- 67895 - Fleksigurnost : relevantan pristup za srednju i istonu Europu / [urednice] Sandrine Cazes i Alena Nesporova. -
- 91228 - Trite rada : teorijski pristup / Marija Bueli. -
- 82300 - Kvantitativno i kvalitativno kretanje radnog potencijala na tritu rada : magistarski rad / Ivan Baborski. -
- 76217 - Obrazovanje kao imbenik usklaivanja ponude i potranje na tritu rada : magistarski rad / Tatjana Badrov ; mentor Vladimir Strugar. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 61524 - Makroekonomika tranzicijskog trita rada : s posebnim osvrtom na Hrvatsku / Alka Obadi. -
- 72362 - Isplati li se fleksibilnost : hrvatsko trite rada / Jasminka Kului. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag