Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1838

PITANJE: Uloga uvoza i izvoza roba u platnoj bilanci RH od 2000.-2015.
Odgovor
Iz kataloga
- 74791 - Meunarodna ekonomija / Ante Babi, Mate Babi. -
- 80966 - Makroekonomija / Olivier Blanchard ; [preveli Ana Martinis... et al.]. -
- 62635 - Osnove ekonomije / N. Gregory Mankiw ; [prevoditelji Kristina Kruhak, Ivana Buljeta Banks, Josip Funda]. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 94696 - Meunarodno poslovanje : institucije, pravila, strategije / Boo Mati. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 30182 - Meunarodna trgovinska politika / Vladimir Pertot, Duko Sabolovi. -
- -
- -
- -
- -

Natrag