Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1841

PITANJE: Slubena osoba u upravnom postupku
Odgovor
Iz kataloga
- 43408 - Upravno pravo / Ivo Borkovi. -
- 58488 - Komentar Zakona o opem upravnom postupku : redakcijski proieni tekst Zakona o opem upravnom postupku s komentarom, sudska praksa, primjeri akata, pojmovno kazalo / Pero Krijan. -
- 92226 - Novo uredsko poslovanje u primjeni : i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku : primjeri akata u upravnom postupku primjena Zakona o opem upravnom postupku / priredila tefanija Kasabai. -
- 43871 - Zakon o opem upravnom postupku ; Zakon o upravnim sporovima : proieni tekstovi zakona : poveznice : kazala pojmova / [priredio eljko Dupelj]
- 4378 - Osnove procesnog prava : udbenik za III. i IV. stupanj strune spreme upravno-pravne struke / Ivan Matovi. -
- -

Natrag