Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1880

PITANJE: Oporezivanje multinacionalnilh kompanija
Odgovor
Iz kataloga
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- https: -
- -
- 70952 - Osnove meunarodnog poreznog prava / Olivera Lonari-Horvat, Hrvoje Arbutina. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 55767 - Meunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije / Toni Lazibat, Marko Kolakovi. -
- 62635 - Osnove ekonomije / N. Gregory Mankiw ; [prevoditelji Kristina Kruhak, Ivana Buljeta Banks, Josip Funda]. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -

Natrag