Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1894

PITANJE: Samoprocjena kompetencija studenata uiteljskog studija u Republici Hrvatskoj za rad s uenicima s tekoama u razvoju
Odgovor
Iz kataloga
- 46623 - Kurikulum za inkluziju : razvojno-primjerni program za rad s djecom s posebnim potrebama / Ellen R. Daniels, Kay Stafford ; obrada hrvatskog izdanja Mira Kunstek ; prijevod Majda Tometi. -
- 96927 - Uiti ivjeti zajedno : dimenzije socijalnog uenja u pedagokoj i teolokoj perspektivi / Ana Thea Filipovi. -
- 88474 - Uloga edukacijskog rehabilitatora - strunog suradnika u inkluzivnoj koli : prirunik / Jasna Kudek Miroevi, Majda Grani. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- 91085 - Osnove edukacijskog ukljuivanja : kola po mjeri svakog djeteta je mogua / urednica Ljiljana Igri. -
- 94384 - Summa pedagogica : inkluzivno obrazovanje uenika s razvojnim tekoama / Zora Zuckerman. -
- 92527 - Osnaivanje obitelji i djece s tekoama u razvoju : prirunik za pruanje psihosocijalne podrke i rad u edukacijskoj rehabilitaciji, Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podrunica Slobotina / [urednitvo Teodora Not... [et al.]. -
- 77660 - Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja / Dejana Bouillet. -
- 44346 - Do prihvaanja zajedno : integracija djece s posebnim potrebama : prirunik za uitelje / uredile Lelia Ki-Glava, Rea Fulgosi-Masnjak. -
- 97352 - Uenici s tekoama u redovitom kolskom sustavu : prirunik za uitelje razredne nastave / Aleksandra Krampa-Grljui. -
- 94129 - Uimo zajedno : prirunik za pomonike u nastavi za rad s djecom s tekoama u razvoju / [autorice Ivana Duvnjak, Jelena Soudil-Prokopec, Svijetlana krobo ; uredile Tena Velki, Ksenija Romstein]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag