Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 190

PITANJE: Svakodnevna komunikacija s gluhim osobama
Odgovor
Iz kataloga
- 38801 - Djeca oteena sluha : prirunik za roditelje i udomitelje / Adinda Duli, Ljiljana Kondi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48607
- http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348196
- http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=352270
asopisi
- 54509 - Dijete i drutvo : asopis za promicanje prava djeteta / [glavna urednica Ljiljana Igri]. -

Natrag