Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1922

PITANJE: Policijski slubenici - pregpvarai
Odgovor
Iz kataloga
- 72157 - Organizacija i funkcioniranje policije / Mato Puelji, Franjo Magui, Ivan Na. -
- 61134 - Nacionalna i meunarodna sigurnost / Sinia Tatalovi. -
- 45684 - Specijalci : izbor, izobrazba, operacije i naoruanje / Emil Vidui. -
- 47878 - Tajne policijske operacije / Darko Dundovi. -
- 35610 - Psiholoke krizne intervencije : psiholoka prva pomo nakon kriznih dogaaja / uredila Lidija Arambai. -
- 62737 - Kriminalistika / Berislav Pavii, Duko Modly, Petar Vei. -
- 69024 - Upravna znanost / Robert Blaevi. -
- -
- -
- -

Natrag