Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1938

PITANJE: Kvaliteta kao strateki cilj obrazovanja u RH
Odgovor
Iz kataloga
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 69569 - Potpuno upravljanje kvalitetom u obrazovanju / Dragutin Funda. -
- 58487 - Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju : interni projekt / voditelj projekta Toni Lazibat. -
- 87835 - Kvalitetom protiv recesije : zbornik radova = Quality against recession : proceedings / 14. meunarodni Simpozij o kvaliteti, Rovinj, 21.-22. oujka 2013 = 14th International Symposium on Quality, Rovinj, Croatia, March 21st-22nd, 2013 ; urednik = editor Miroslav Drljaa. -
- 76261 - Rajski studij : vrhunsko visoko obrazovanje / Vladimir Buratovi. -
- 74726 - Jesu li dravna sveuilita glupa? / Vladimir Buratovi. -

Natrag