Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1947

PITANJE: Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2007. do 2016. - razlike po dobi, spolu i razini obrazovanja
Odgovor
Iz kataloga
- 88382 - Statistika i vjerojatnost : deskriptivna i inferencijalna / Krsto Kero, Jasminka Doba, Benedikt Bojani-Glavica. -
- 82815 - Osnove statistike / Jasna Horvat, Josipa Mijo. -
- 60587 - Primijenjena statistika / Ivan oi. -
- 48297 - Statistika : udbenik za srednje kole / Ivan oi. -
- 11697 - Uvod u statistiku / Ivan oi, Vladimir Serdar ; [crtee izradio Ivica Renduli]. -
- 39088 - Osnove statistike / Zdenka Gogala. -
- 7080 - Statistika za praksu / Boris Petz. -
- 68764 - Statistiki modeli i metode : (odabrana poglavlja) / Krsto Kero, Benedikt Bojani-Glavica. -
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -

Natrag