Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1962

PITANJE: Upravljanje rizicimau bankama uz primjer
Odgovor
Iz kataloga
- 91651 - Upravljanje bankama i financijske usluge / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins ; [prevoditelji Josip Funda, Suzana Petrovi, Ana abi]. -
- 97866 - Osnove upravljanja rizicima u financijskim institucijama / Domagoj Sajter. -
- 56059 - Novi financijski poredak : rizik u 21. stoljeu / Robert J. Shiller ; prijevod Sanja Bingula ; struni urednik i autor pogovora Josip Sapunar. -
- 79980 - Bankarsko poslovanje / Miroslav Gregurek, Neven Vidakovi. -
- 44099 - Zakon o bankama ; Zakon o tedno-kreditnim zadrugama : sa pojmovnim kazalom / priredio Davor Buri. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag