Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1974

PITANJE: Kriza u bankarskom poslovanju
Odgovor
Iz kataloga
- 56099 - Kriza kao ansa : kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha / Nidara Osmanagi Bedenik. -
- 57985 - Upravljanje kriznim situacijama / [Richard Luecke ; prijevod Ivanka Skelin]. -
- 77545 - Kriza i ekonomska politika : politika i ekonomija razvoja Hrvatske / uredio Dubravko Radoevi. -
- 76860 - Veliki slom 1929. : kako nastaju velike svjetske krize : s novim autorovim uvodom / John Kenneth Galbraith ; s engleskoga preveo Dario Borkovi. -
- 78236 - Krizni menadment : [vodi kroz planiranje, prevenciju i oporavak : s primjerima iz prakse] / Danko Suevi. -
- 84523 - Upravljanje krizom : procjene, planovi, komunikacija / Majda Tafra-Vlahovi. -
- 74046 - Uzroci financijskih kriza : sredinje banke, kreditni mjehuri i zabluda uinkovitog trita / George Cooper ; prijevod Zvonimir Baleti. -
- 78408 - Kriza i okviri ekonomske politike : zbornik radova / [pripremili] Razred za drutveme znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za financije i raunovodstvo. -
- 83181 - Iz krize u depresiju : zbornik radova Znanstvenog skupa Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu odranog 12. svibnja 2011. u Zagrebu / [urednici Zvonimir Baleti, Gordan Drui]. -
- 81683 - Lordovi financija / Liaquat Ahamed ; prijevod Bojan Froebe. -
- 39887 - Odluivanje u financijskom upravljanju / Branko Novak. -
- 39886 - Financijska trita i institucije / Branko Novak. -
- 70366 - Financijsko modeliranje / Zdravka Aljinovi, Branka Marasovi, Boko ego. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag