Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1977

PITANJE: Ugovori o slobodnoj trgovini
Odgovor
Iz kataloga
- 60223 - Slobodna trgovina danas / Jagdish Bhagwati ; prijevod Sanja Bingula ; pogovor i struna redakcija Mia Miki. -
- 55959 - Suvremena organizacija meunarodnog poslovanja u teoriji i praksi / Enco Bukovac. -
- 77505 - Makrosustav Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 89222 - Economic integrations, competition and cooperation = Integrations economiques, concurrence et cooperation : research monograph / editors Vinko Kandija, Andrej Kumar. -
- 67303 - Rjenik pojmova prava i politike trinog natjecanja i srodnih podruja / [sastavio Mladen Cerovac]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.eurostar.hr/spedicija-spedicijske-usluge-otpremnistvo-intrastat-uvoz-izvoz-rijeka/
- http://www.mvep.hr/hr/izvoz-iz-rh/trgovinska-politika/trgovinski-sporazumi/preferencijalni-trgovinski-sporazumi/
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95205
- https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69147

Natrag