Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 1979

PITANJE: Nezaposlenost u RH od 2007. - 2016. godine ( razlike po dobi, spolu, razini obrazovanja )
Odgovor
Iz kataloga
- 94842 - Reforme : izvrnou do blagostanja / uro Njavro. -
- 68093 - Iluzija i stvarnost hrvatskog gospodarstva / Guste Santini. -
- 76493 - Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etikim vidom / Petar Tomai. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 60028 - Osnove hrvatskoga gospodarstva : materijali za izuavanje / Vinko Bari, Vladimir avrak. -
- 49862 - Resursi i trita hrvatskog gospodarstva / Ivo Drui. -
- 61524 - Makroekonomika tranzicijskog trita rada : s posebnim osvrtom na Hrvatsku / Alka Obadi. -
- -
- -
- -
- -

Natrag