Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2010

PITANJE: Incoterms ugovori u meunarodnom poslovanju
Odgovor
Iz kataloga
- 1830 - Incoterms 1990. u kaleidoskopu vanjskotrgovinskog i prometnog sustava / Ratko Zelenika, Nikola akovi. -
- 83124 - Incoterms 2010 : pravila Meunarodne trgovake komore za upotrebu domaih i meunarodnih trgovinskih termina : stupaju na snagu 1. sijenja 2011. = ICC Rules for the use of domestic and international trade terms : entry into force: 1 January 2011. -
- 60113 - Incoterms 2000. u teoriji i praksi : 100 savjeta i 100 primjera / Ratko Zelenika. -
- 81634 - pedicija i logistiki procesi / edomir Ivakovi, Ratko Stankovi, Mario afran. -
- 39544 - Meunarodna pedicija : osnovni i specijalni poslovi, pediterovo pravo, Incoterms 90, R.A.F.T.D. / Ratko Zelenika. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 49698 - Meunarodno poslovanje / Boo Mati. -
- 92827 - Meunarodno poslovanje : institucije, pravila, strategije / Boo Mati. -
- 49697 - Vanjskotrgovinsko poslovanje / Boo Mati. -
- 94347 - Poslovanje u vanjskoj trgovini / Boo Mati. -
- 6766 - Meunarodna pedicija / Juraj Maari. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag