Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2016

PITANJE: Modeli invaliditeta
Odgovor
Iz kataloga
- 90875 - Socijalni poloaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj / Zdravka Leutar, Marko Buljevac, Marina Mili Babi. -
- 70276 - Obitelji osoba s invaliditetom i mree podrke / Zdravka Leutar, Jelena Ogresta, Marina Mili Babi. -
- 88332 - Postizanje potpunog sudjelovanja kroz Univerzalni dizajn : integracija osoba s invaliditetom / izvjee izradio Soeren Ginnerup ; u suradnji s Odborom strunjaka za Univerzalni dizajn. -
- 47581 - Struno osposobljavanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom : komparativna analiza : integracija osoba s invaliditetom / Rene Luyckx ; [prijevod Branka Juras]. -
- 92844 - Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom : prirunik o radu s osobama s invaliditetom / Zdravka Leutar ... [et al.]. -
- 88330 - Nacionalna strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine : [pristup] / [glavna i odgovorna urednica Jadranka Kosor]. -
- 46402 - Ovo je i na svijet : prava djece s invaliditetom : izvjee o ivotu invalidne djece za Opu skuptinu Ujedinjenih naroda / [uredio i prilagodio Andrija ic ; prevela Ljiljana Pintari-Mlinar ; fotografije Domagoj Kuni
- 98348 - Strategija izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom Grada Bjelovara u razdoblju od 2012. - 2015. godine / [Andrea Posari]. -
- 68618 - Znanjem do izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom / [urednik Miroslav Pospi]. -
- 96117 - Zdravstvena njega osoba s invaliditetom / Marija Ljubii ; [fotografija Mario Padelin]. -

Natrag