Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2036

PITANJE: Izazovi ekoloke poljoprivrede nakon ulaska u EU
Odgovor
Iz kataloga
- 49868 - Hrvatski put u ekoloku poljoprivredu : prvi hrvatski simpozij iz ekoloke poljoprivrede, Zagreb, 15.-17. studeni 2000. : zbornik radova / urednica Zora Matrovi. -
- 87461 - Uvod u ekoloku poljoprivredu / Ivica Kisi ; [autori slika Sladja Kisi ... et al.]. -
- 44102 - Ekoloka proizvodnja sa Zakonom o ekolokoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pravilnicima / Vladimir Slijepevi. -
- 74410 - EU fondovi : poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj : [vodi kroz europske fondove] / Martina Beli, Dalibor Georgievski. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 79205 - Potpore i javni natjeaji iz EU fondova / Martina Beli. -
- 59858 - Vodi kroz fondove Europske unije : pristup najveem europskom donatoru / [autori Rose Omondi...[et al.] ; prijevod Zorica Benci]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag