Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2053

PITANJE: Osiguranje rizika u vanjskoj trgovini tehnika
Odgovor
Iz kataloga
- 44180 - Transport i osiguranje / Zvonimir Arek. -
- 43381 - Transport, pedicija i osiguranje / Stjepan Brzak. -
- 94373 - Meunarodno poslovanje / Ivo Andrijani, Duko Pavlovi. -
- 39399 - Tehnika osiguranja i reosiguranja / Ivo Andrijani, Ksenija Klasi. -
- 45765 - Osiguranje i reosiguranje / Mile Bijeli. -
- 65357 - Ekonomika meunarodnog osiguranja / Ivan Franikovi. -
- 48881 - Menadment u malom poduzetnitvu / uro Horvat, Marinko Kovai. -
- 84938 - Industrija osiguranja u Hrvatskoj : promjene u okruenju, novi proizvodi, regulacija i upravljanje rizikom / urednici Drago Jakovevi, Jaka Krito. -
- 72729 - Temelji ekonomske analize prava / Steven Shavell ; [prijevod Emil Herak, Boris Niki]. -
- 35964 - Osnove osiguranja : upravljanje rizicima / Emmet J. Vaughan, Therese M. Vaughan ; [prevoditeljica Andrea Tomas]. -

Natrag