Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2054

PITANJE: Uvoenje Eura u Hrvatsku (i openito o valutama u Republici Hrvatskoj)
Odgovor
Iz kataloga
- 77505 - Makrosustav Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 80501 - Ekonomika i politika Europske unije / Vinko Kandija, Igor Cvei. -
- 84190 - Ono to ne biste smjeli znati : aica obitelji posjeduje cijeli Zapad, a sada eli zavladati cijelim svijetom : novi svjetski poredak, jedna svjetska valuta, smanjenje broja ljudi na svijetu : ova knjiga ukazuje na injenice, ali nudi i alternative / Michael Morris ; s njemakoga prevela Ivana Rafaela Konjevod. -
- 95349 - Euro : kako zajednika valuta prijeti budunosti Europe / Joseph E. Stiglitz ; preveo s engleskog Draen uli. -
- 83181 - Iz krize u depresiju : zbornik radova Znanstvenog skupa Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu odranog 12. svibnja 2011. u Zagrebu / [urednici Zvonimir Baleti, Gordan Drui]. -
- 56953 - Monetarna politika / Ivo Periin, Antun okman, Ivan Lovrinovi. -
- 36748 - Kune i lipe : novac Republike Hrvatske / Dalibor Brozovi ; [fotografija Ratimir Restek]. -
- 5575 - Dinar i zlatnovalutni standard : kritika kvantitativne teorije novca / ivojin Rakoevi. -
- 39892 - Bankarstvo / Vladimir Srb, Branko Mati. -
- 40148 - Novarstvo / Vlatko Mileta. -
- 5473 - Safari s povealom : (numizmatiki listii) / Dragutin Horki ; [fotografija Zlatko Movrin]. -
- 488 - Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske : (IV st. pr. Krista - 1918) = Numizmatik auf dem historischen boden Kroatiens : (IV Jh. v. Chr. - 1918) / Boe Mimica ; prevod na njemaki Azemina Kulenovi, Margita Plee. -
- 56036 - Novac i kredit / Jozo Tomaevi. -
- 5454 - Ekonomika valutnih teajeva / Vladimir Pertot. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://old.hnb.hr/publikac/pregledi/p-019.pdf
- http://old.hnb.hr/medjunarodna_suradnja/h-euro.htm
- http://tinyurl.com/y84aa2qv
- http://tiny.cc/oaxy0y
- http://tiny.cc/oaxy0y
- https://hrcak.srce.hr/71596
- https://hrcak.srce.hr/8536
- https://hrcak.srce.hr/26211
- https://hrcak.srce.hr/57830
- https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_hr

Natrag