Poetna - 3. Drutvene znanosti - Pitanje 2078

PITANJE: Javne politike usmjerene prema suzbijanju rodnog nasilja na europskoj razini ( EU )
Odgovor
Iz kataloga
- 61770 - Nasilje nad osjetljivim skupinama : integrirani prostor Odgovori na nasilje u svakodnevnom ivotu u demokratskom drutvu / Hilary Brown ; [prijevod Alemka Vrcan]. -
- 43171 - U ime identiteta : nasilje i potreba za pripadnou / Amin Maalouf ; preveo ivan Filippi. -
- 83328 - Vrednovanje javnih politika / Simona Kustec Lipicer ; sa slovenskoga preveo Davor Gjenero. -
- 77403 - Graanstvo i javne politike : utjecaj razliitih modela graanstva na rezultate politike upravljanja prostorom u jadranskim regijama / Zoran Radman. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag